Računarske mreže i internet servisi III6
Marija Stankovic

Računarske mreže i internet servisi III6

CILJEVI PREDMETA

  • Sticanje osnovnih znanja o funkcionisanju računarske mreže
  • Sticanje znanja o tehnologijama Interneta, protokolima i korisničkim servisima
  • Osposobljavanje za rad i korišćenje Internet servisaRačunarske mreže i internet servisi III5
Marija Stankovic

Računarske mreže i internet servisi III5

CILJEVI PREDMETA

  • Sticanje osnovnih znanja o funkcionisanju računarske mreže
  • Sticanje znanja o tehnologijama Interneta, protokolima i korisničkim servisima
  • Osposobljavanje za rad i korišćenje Internet servisa